Изкупуване или рециклиране на принтери

Квант Сервиз” ООД изкупува или приема за рециклиране принтери, копирни машини, факс и др. От тази техника могат да бъдат извлечени отделни суровини, като пластмаса и метал.

Това може да бъде рентабилно и екологосъобразно решение за много фирми.

  • Съображения за сигурност на данните

Обърнете внимание, че принтерите и копирните машини записват всеки документ, който е принтиран или сканиран в тяхната памет. Това включва договори, различни важни вътрешно фирмени документи, информация за разработване на нови продукти и услуги, както и всякакви други форми на писмена комуникация, разпечатки и др.

Когато решите да предадете принтера за изкупуване или рециклиране, Ви препоръчваме да се уверите, че сте изтрили всички данни, които са запазени в софтуера. Така ще бъдете сигурни, че сте защитили фирмената документация.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк