Новини

18
НОЕ
Защо да дадем стария си телефон за изкупуване и...Рециклирането на телефони предотвратява вредата, която те нанасят на околната среда и спестява ценни ресурси.

18
НОЕ
Как да се отървем от стария компютърКогато искаме да заменим стария компютър с нов.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се