Услуги - изкупуване, рециклиране, дарение

„Квант сервиз” ООД предлага на своите клиенти да се „освободят” от „старата” компютърна или офис техника по някои от следните начини:

  • Изкупуване – ако Вашата налична техника има все още стойност на пазара, ние предлагаме тя да бъде изкупена.
  • Предаване за рециклиране - това се отнася за старо, негодно за употреба оборудване, което не можете да изхвърлите на неразрешени за това места. (попълва се Договор и Приемо-предавателен протокол)
  • Дарение на работеща техника (попълва се ДЕКЛАРАЦИЯ за добросъвестно предаване и придобиване на ИУЕЕО за повторна употреба)

Къде може да предадете своята техника?
В офиса на фирма „Квант сервиз” ООД. /За по-лесно намиране може да ползвате следното видео./

При по-големи количества техника има възможност тя да бъде с наш трансорт. 

Във всички по-големи градове на територията на страната имаме изградена партньорска мрежа. След обаждане на телефоните на „Квант сервиз” ООД, или запитване по e-mail: recycle@kvantservice.com, заедно ще съгласуваме как и къде техниката да бъде предадена за рециклиране.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк