Изкупуване или рециклиране на лаптопи

Ако вашият лаптоп има все още стойност на пазара, може да ни го предложите за изкупуване при нас. Ние ще ви предложим цена, съобразена с неговата качествена стойност в момента на пазара.

Ако лаптопът ви е морално или физически остарял, счупен, дефектен или неработещ, е законосъобразно да бъде предаден за рециклиране, или да бъдат изкупени от него части, които имат стойност.

  • Както и при настолните компютри, от лаптопите могат да бъдат извлечени ценни метали, пластмаси и др.

  • От един лаптоп могат да бъдат извадени и поправени отделни части, които могат да послужат или като резервни, или да влязат в употреба при друга техника. Такива са например, кабел за зареждане, RAM памет, хард диск, дисплей, оптично устройство, USB портове, CD/DVD устройства, вентилатори и др. Други запазени части също могат да влязат в употреба – като тъчпад, клавиатура, уеб камера, четец на карти, или четец на пръстови отпечатъци.

Това са няколко от многото причини, поради които е по-добре да дадете лаптопа си при нас на изкупуване или рециклиране, вместо да го оставите да събира прах вкъщи.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк