Изкупуване или рециклиране на монитори

Ако вашият монитор все още има стойност на пазара, ние можем да предложим  подходяща цена за изкупуване.

Ако вашият монитор е много остаряла техника или е неработеща, и искате да се "освободите" от нея, може да се свържете с нас относно нейното рециклиране.

Старите, тръбни (CRT) монитори съдържат олово в електронно-лъчевата тръба, поради което ги прави опасни за околната среда, ако не бъдат правилно третирани. За да бъдат те рециклирани, са нужни специално оборудвани съоръжения за работа.

Компютърните монитори са изработени от пласмаса, стъкло и метал. При рециклирането на монитора могат да бъдат извлечени тези материали и те да влязат отново в употреба.

Ето защо е толкова важно мониторите да не се изхвърлят на боклука, а да бъдат предадени за рециклиране.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк