Изкупуване и рециклиране на монитори

Квант Сервиз“ ООД изкупува работещи стари или нови ненужни монитори на компютри, които могат да бъдат използвани повторно. Ако вашият монитор все още има стойност на пазара, ние можем да предложим  подходяща цена за изкупуване.

Някои фирми приемат компютри за рециклиране, но не приемат мониторите към тях. Това е така, защото тръбните (CRT) монитори съдържат олово в електронно-лъчевата тръба, поради което ги прави опасни за околната среда, ако не бъдат правилно третирани. За да бъдат те рециклирани, са нужни специално оборудвани съоръжения за работа.

Ако вашият монитор е много остаряла техника или е неработеща, и искате да се "освободите" от нея, може да се свържете с нас относно нейното рециклиране.

Компютърните монитори са изработени от пласмаса, стъкло и метал. При рециклирането на монитора могат да бъдат извлечени тези материали и те да влязат отново в употреба.

Ето защо е толкова важно мониторите да не се изхвърлят на боклука, тъй като металите и пластмасата в тях вредят на околната среда. 

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк