Изкупуване или рециклиране на компютри

Квант Сервиз” ООД изкупува или приема за рециклиране компютри (с или без монитори), както и прилежащите аксесоари към тях – клавиатури, мишки и др.

В зависимост от тяхната пазарна стойност, ние можем да  предложим за тях подходяща цена.

Ако същите са стари, неработещи, счупени, дефектни, морално или физически остаряли, могат да бъдат предадени за рециклиране.

Има няколко варианта на рециклиране на компютри:

  • Извличане и възстановяване на метали (включително скъпоценни и полускъпоценни);

  • Възстановяване на пластмаса чрез претопяване на отделните компоненти. Външната компютърна кутия и голяма част от корпуса на монитора, както и клавиатурата и мишката са съставени от пластмаса, която може да бъде използвана отново;

  • Възстановяване на отделни части – качествени части, които могат да бъдат въстановени и да влязат в повторна употреба;

  • Повторна употреба на запазени части – от вашия стар компютър могат да бъдат извадени отделни части като платки, CD/ DVD и др.

Рециклирането на стари компютри като услуга е подходяща, както за всеки човек, който желае да даде стария си домашен компютър за рециклиране, така и за големи фирми, които търсят по-рентабилен начин за рециклиране на големи количества компютърно оборудване.

Ако сте фирма, която смята да закупува по-добра офис техника, Ви препоръчваме да изтриете информацията от старите компютри и да ги предадете за рециклиране при нас. Ако Вашите компютри имат стойност, ние ще ви предложим цена, на която да ги изкупим.

А ако желаете, можете да дарите старата си компютърна техника, дори да не е в перфектна форма, за повторна употреба, като попълните декларация за добросъвестно предаване и придобиване на ИУЕЕО за повторна употреба.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк