Рециклиране на стара техника

Квант Сервиз“ ООД рециклира морално остаряла стара и негодна електронна техника за офиса и дома. В това число се включват всички видове информационно и телекомуникационно оборудване: компютри, монитори, сървъри, лаптопи, ноутбук и ноутпад компютри, принтери, копирно оборудване, мобилни телефони и смартфони.

Също така, приемаме и по-големи количества техника от фирми, като предоставяме и възможност тя да бъде пренесена с наш транспорт.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк