За контакти

гр. София
бул. " Цариградско шосе" №125, блок 26 Б, комплекс на БАН
Телефони: 0700 1 7 887, 02/971 25 05, 02/971 24 45, Факс: 02/971 25 82
Ел. поща: recycle@kvantservice.com
"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк