Хонг Конг - лидер в управлението на отпадъците от ЕЕО

31.10.2017

Хонг Конг е едно от най-гъсто населените места в  света и е важен международен икономически център. Поради тези обстоятелства, Хонг Конг генерира около 70 000 метрични тонове отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Съгласно последни данни, Хонг Конг генерира най-голямо количество отпадък от ЕЕО на глава от населението, в сравнение със страните от Източна и Югоизточна Азия. Счита се, че голяма част от този отпадък се изнася в развиващите се страни, където се използват неефективни  методи за оползотворяване. Поради засилване на контрола върху вноса на отпадъци от ЕЕО в целия свят, и по-голямо разбиране за ползите от обработката на материали в близост до местата, където се генерират, Хонг Конг развива самостоятелен устойчив модел за управление на потока отпадъци от ЕЕО.

Наред с редица законодателни промени, до края на тази година ще бъде изграден завод за оползотворяване на отпадъците от ЕЕО, който ще заема около 98 000 м3 и ще бъде построен върху 3 хектара земя. Заводът ще работи с капацитет до 30 000 метр. тона  отпадъци от ЕЕО/годишно, като се предвижда този капацитет да бъде увеличен до  57 000 метр. тона. 

Основната цел е, материалите да бъдат възстановени по устойчив начин, като се използват различни механични технологии за разрушаване и разделяне, магнитни, пневматични и оптични методи за сепариране и най-съвременни технологии при процесите на разглобяване и рециклиране. Очаква се, над 80 % от теглото на материалите да бъде оползотворено.

При рециклирането на LCD монитори, например ще бъде използвана роботика за подпомагане на отстраняването и третирането на живачните луминесцентни лампи.

Другото основно предимство на този проект е, че ще бъде изградена единна мрежа за събиране на отпадъците от ЕЕО, която използва мрежа от регионалните центрове, където са сортирани и съхранени отпадъците по съответните категории. Събирането на отпадъците от ЕЕО ще се извършва, както от отделни домакинства, така и от корпоративни организации, училища и други институции.

Правителството в Хонконг е осъзнало, че правилното управление на отпадъците от ЕЕО е важно както в местен, така и в световен мащаб и че ефективното оползотворяване на ценни суровини има смисъл от гледна точка на икономиката и околната среда.

Това, което прави този проект уникален, е интегрирането на услуга за събиране, заедно с обработката на материали, като се спазват най-високите международни стандарти.

 Източник: https://resource-recycling.com/e-scrap/2017/09/15/a-model-for-the-metropolis/

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се