Изкуство сред природата

В средата на Сините планини, които са включени  в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, художници и артисти превърнаха древната дъждовна гора в открито платно за своите виждания за изкуство. Всяка творба предварително е била оценена по отношение на нейното въздействие върху околната среда, тъй като опазването й е в основата на философията на австралийците.

Повече информация: https://www.sculptureatscenicworld.com.au/gallery/

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се