Насърчаване на продажба на техника втора употреба

Отделът за рециклиране и възстановяване на ресурсите на Калифорния (CalRecycle) планира съществени промени в щатската си програма по отношение на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Тази програма е приета преди 15 години, но промените се налагат поради промяната в потока отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

"Електронните устройства се променят толкова бързо, че сегашната ни инфраструктура за рециклиране не е в състояние да се справи. На пазара има неща, които не бихме могли да си представим преди 15 години." казва  Тереза Буи, специален съветник на CalRecycle.

Потребителите заплащат такса за рециклиране, когато закупуват нова техника (т.нар. „продуктова такса“), но намаляването на теглото на електронните устройства, и в същото време нарастването на тяхната сложност за обработка, налага промяна в Програмата.

Потокът от отпадъци от електрическо и електронно оборудване беше дълго доминиран от CRT мониторите, но сега се включват повече LCD-монитори, лаптопи и таблети, които днес представляват около 14% от теглото, претендиращо за програмни плащания.
Във връзка с това са предложени следните мерки:

  • Разширяване на списъка с продукти. Препоръчва се да се приеме дефиницията от Европейската Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE Directive), обхващащо "цялото оборудване с щепсел или батерия, с малки изключения" В рамките на това определение, CalRecycle препоръчва да се даде приоритет на продуктите с батерии и/или лампи.
  • Да се увеличат обществените образователни кампании. Да се дава допълнителна информация  на потребителите за мястото за събиране/изкупуване на уредите.
  • Да се изисква от производителите на оригинална техника (Original Equipment Manufacturer (OEM) да имат по-голямо участие в производството и разпространението на образователни материали.
  • Да се увеличи информацията за наличието на  опасни материали в продуктите, чрез подходяща маркировка. Това е важна информация за процеса на рециклиране.
  • Да се изисква от производителите да увеличават издръжливостта на продукта. "Някои от тези изисквания съществуват в Европа и на други места по света и биха могли да се използват като примери за CalRecycle", казва Уилд-Вагнер, старши научен сътрудник по околната среда за CalRecycle.
  • Да се увеличи възможността за ремонт и повторна употреба. CalRecycle обмисля нови инициативи в тази насока, като партньорство с организации, които се занимават с ремонт и продажба на техника втора употреба.
  • Въвеждане на допълнителни такси за устройства, в които са включени нежелани екологични аспекти, като напр. лепила, разтворители, или неразглобяеми винтове. За устройства, които предоставят лесно разглобяване за ремонт, тези такси ще бъдат премахнати.
  • Подкрепа за развитието на пазара. CalRecycle предвижда предоставянето на  безвъзмездни средства и заеми за нови методи за рециклиране и преработка, както и да финансира нетърговски групи за поправка и повторна употреба.
  • Предвижда се и поддържането на Ръководство за оценка на въздействието на електронните продукти върху околната среда.
  • Разширяване на изследователските дейности върху глобалните пазари, възможностите за възстановяване на материали, технологиите за рециклиране и удължаването на живота на устройствата.

източник: https://resource-recycling.com/e-scrap/2018/05/24/california-plans-substantial-changes-to-its-state-program/#more-8745

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се