Проекто - доклад за движението на отпадъци от ЕЕО

02.11.2017

Данни, които описват движението на потока от отпадъци от ЕЕО са в проектна форма и ще бъдат публикувани до няколко месеца, преди срещата на Международното Бюро по рециклиране, която ще бъде през м. май 2018 г.

В доклада се очакват проучвания относно движението на тези отпадъци в световен мащаб до към 2025 година.

Изследването показва, че над половината част от отпадъка на ЕЕО ще се генерира в Азиатско-тихоокеанския регион. В Индия също се очаква драматичен скок в генерирането на тези отпадъци. В момента там се генерират 3,2 милиона метрични тона отпадъци от ЕЕО на година, като прогнозните данни са тези отпадъци да нараснат до 20 милиона метрични тона годишно.


Източник: https://resource-recycling.com/e-scrap/2017/11/02/comprehensive-e-scrap-study-close-publication/

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се