Изкупуване на техника

Квант Сервиз“ ООД изкупува САМО техника, която има стойност на пазара. На посочения в контакти e-mail (recycle@kvantservice.com) може да направите предварително запитване каква цена бихте могли да очаквате, като за целта е необходимо да предоставите информация - марка, модел, година на производство, състояние и др. Информацията може да бъде придружена от снимков материал. Окончателната цена на техниката може да бъде определена само в офиса на Квант Сервиз“ ООД, след тестване от наши специалисти.

Заб. НЕ изкупуваме неработеща, счупена, дефектна, морално и физически остаряла техника!

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк