Клиенти

Услугите на фирма „Квант Сервиз“ ООД, които са свързани с оползотворяването на ИУЕЕО са предназначени за широк кръг клиенти от различни сектори - от самостоятелно заети лица, до големи фирми и институции. Опитът, който имаме над 10 години в тази дейност ни дава възможност успешно да завършваме проектите за реално събиране, тестване и рециклиране на използвана компютърна и офис техника. Нашето реноме е за отлично извършване на тази услуга и с удоволствие сме работили с БАНКИ /Уникредит Булбанк АД, Райфайзен Банк ЕАД, ОББ АД, ПроКредит Банк/, УЧИЛИЩА, ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, множество ФИРМИ, както и със световно известни рециклиращи компании в САЩ и Европа.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк