Разрешително

"Квант сервиз" ООД има Разрешение за дейности с отпадъци № 14-ДО-195-01, което е записано в "Национален регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци".

*Забележка: В полето ърсене по БУЛСТАТ или част от името на предприятието", напишете името на фирмата, за която искате да проверите по кои кодове има Разрешение за дейности с отпадъци.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк