Сигурност на данни

Сигурност на данните

Решаващ фактор при избора на фирма, на която потребителите биха оставили своята ненужна компютърна техника е сигурността при унижожаването на евентуално оставени данни на твърдия диск. Ние споделяме тяхната гледна точка и гарантираме, че всички данни ще бъдат изтрити преди механичното разрушаване.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк