Защо ние?

Опазването на околната среда би следвало да е лична отговорност на всеки един от нас, и в този смисъл поехме лична инициатива и отговорност за нейното опазване, което е свързано с естеството на нашата работа. Работим на принципа REDUSE-REUSE-RECYCLE” и гарантираме, че в потока от отпадъци на „ИУЕЕО” отива компютърно оборудване, което е ненужно и физически негодно за повторна употреба.  

Защо ние?

  • „Квант сервиз” ООД притежава Разрешение за дейности с отпадъци от 2009 година.
  • Наши клиенти са училища, държавни  институции, много фирми, както и известни рециклиращи компании от САЩ и Европа.
  • Гарантираме за механичното разрушаване на носители на информация.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк