Как да се отървем от стария компютър

18.11.2014

Технологиите се развиват ежедневно, даже ежечасно и компютърното оборудване, лаптопи, мобилни телефони бързо биват заменени с по-нови модели, които имат и много по-добри характеристики. Ето защо в даден момент дали поради тази причина, или поради факта, че ни се е развалил компютърът, идва време да го заменим с по-нов. Тук възниква въпросът: Какво да правим със стария си компютър?

Не можем да го изхвърлим на боклука, защото това е забранено от законодателството, а и поради простата причина, че той съдържа токсични вещества, които не се разграждат в естествена среда и биха замърсили природата. Ако го оставим вкъщи, независимо че е изключен и не се ползва, освен че ще заема място и събира прах, той излъчва вредни вещества, които вредят на човешкото здраве.

Как да се отървем от стария компютър?

  1. Попитайте близки и приятели

Попитайте вашите близки и приятели – на някой от тях този компютър би могъл да влезе в употреба. Можете да подарите старата техника на по-малкия си брат, или сестра, или на детето ви. По-този начин ще удължите живота на техниката.

  1. Пуснете обява за продажба в онлайн сайтове, пригодени за тази цел.

Ако компютърът ви работи и е в изправност, можете да вземете някакви пари за него, които да добавите към парите за нов компютър. В интернет има няколко добри сайта за покупко-продажба, където можете да пуснете обява и да продадете компютъра си.

  1. Попитайте в магазина, от който си купувате новия компютър, дали приемат стари такива, срещу които да получите намаление за цената на новия.

Някои фирми за компютри и техники предлагат да изкупят вашия стар компютър и да приспаднат неговата левова равностойност от цената на новия, който сте си избрали. Можете просто да потърсите такава фирма и да бъдете сигурни, че старият компютър ще бъде предаден в добри ръце и неговите части ще бъдат използвани отново.

  1. Предайте вашия компютър за рециклиране.

Има и специализирани фирми за рециклиране на електрическа техника и електронно оборудване. А тъй като, всяка година броят на неизползвана електронна техника се увеличава с бързи темпове, вече има и фирми, които се специализират в рециклирането на компютри и електронна техника.

„Квант Сервиз“ ООД е фирма с обучен професионален екип от хора, които ще приемат вашия стар компютър за рециклиране и ако той все още има стойност на пазара, ще получите за него адекватна цена според левовата му равностойност. Също така, в „Квант Сервиз“ ООД ви се предоставя възможност да дарите техника безвъзмездно и тя ще бъде предадена на хора, които се нуждаят от такава, но нямат възможността да я закупят.

Рециклирането на компютри е от изключително значение за опазването на околната среда, тъй като това е техника, която не се разгражда органично и може да запази цялостта и вредните си емисии в продължение на хиляди години.

Когато разсъждавате над въпроса, как да се отървете от стария си компютър, подходете с мисъл и отговорност, както за вас и вашето семейство, така и за другите хора и природата.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се