Рециклиране на телефони

Рециклирането на стари и неизползваеми телефони е най-добрият възможен вариант не само за Вас, но и за опазването на околната среда. До 80% от всеки телефон може да бъде рециклиран и този материал да влезе в употреба отново.

Има няколко варианта за възстановяване и повторно използване на различни части от мобилните телефони и техните акссоари.

  • Могат да се възстановят метали – включително скъпоценни и полускъпоценни метали като сребро, които могат да бъдат извлечени и използвани повторно. Могат да бъдат рециклирани материали дори от батериите на телефоните.

  • Възстановяване на пластмаса – чрез претопяване може да бъде извлечена пластмасата от различни компоненти на телефона. Много от старите телефони имат пластмасови панели, които могат да бъдат претопени и отляти в други форми за други цели и продукти.

  • Възстановяване на ценни компоненти – могат да бъдат ремонтирани части като флаш памет, вътрешна и RAM памет, дисплеи и др.

  • Повторна употреба на отделни части – отделни части като антени, конектори за батерии, платки, клавиатури, дисплеи, микрофони, телефонни корпуси и др. могат да бъдат извадени и използвани при направата на нови телефони.

Стари, счупени, повредени телефони следва да бъдат предадени на фирми за рециклиране, вместо да бъдат изхвърлени в общия отпадък, което е и незаконосъобразно.

Може да изберете също и вариант да дарите работещ телефон за повторна употреба, като попълните декларация за добросъвестно предаване и придобиване на ИУЕЕО за повторна употреба.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк