Изкупуване и рециклиране на телефони от Recycle.bg

Рециклирането на стари и неизползваеми телефони е най-добрият възможен вариант не само за Вас, но и за опазването на околната среда. До 80% от всеки телефон може да бъде рециклиран и този материал да влезе в употреба отново.

Има няколко варианта за възстановяване и повторно използване на различни части от мобилните телефони и техните акссоари.

  • Могат да се възстановят метали – включително скъпоценни и полускъпоценни метали като сребро, които могат да бъдат извлечени и използвани повторно. Могат да бъдат рециклирани материали дори от батериите на телефоните.

  • Възстановяване на пластмаса – чрез претопяване може да бъде извлечена пластмасата от различни компоненти на телефона. Много от старите телефони имат пластмасови панели, които могат да бъдат претопени и отляти в други форми за други цели и продукти.

  • Възстановяване на ценни компоненти – могат да бъдат ремонтирани части като флаш памет, вътрешна и RAM памет, дисплеи и др.

  • Повторна употреба на отделни части – отделни части като антени, конектори за батерии, платки, клавиатури, дисплеи, микрофони, телефонни корпуси и др. могат да бъдат извадени и използвани при направата на нови телефони.

Ние, от „Квант Сервиз“ ООД сме поели ангажимент да помогнем за намаляването на електронните отпадъци чрез рециклиране на стари, счупени или повредени телефони. При нас можете да дадете телефони за рециклиране без значение дали са надраскани, изхабени, с липсващи копчета или счупен дисплей.

Ако Вашият телефон е запазен и работещ и има все още стойност на пазара, ние можем да го изкупим от Вас. Също Ви предоставяме вариант да дарите работещ телефон за повторна употреба, като попълните декларация за добросъвестно предаване и придобиване на ИУЕЕО за повторна употреба.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк