Изкупуване или рециклиране на компютри

Квант Сервиз” ООД изкупува или приема за рециклиране компютри (с или без монитори), както и прилежащите аксесоари към тях – клавиатури, мишки и др.

В зависимост от тяхната пазарна стойност, ние можем да  предложим за тях подходяща цена.

Ако същите са стари, неработещи, счупени, дефектни, морално или физически остаряли, могат да бъдат приетии за рециклиране, за което НЕ заплащаме.

Заб. НЕ приемаме за рециклиране CRT монитори.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк