Изкупуване или рециклиране на монитори

Ако вашият монитор все още има стойност на пазара, ние можем да предложим  подходяща цена за изкупуване.

Ако вашият монитор е много остаряла техника или е неработеща, и искате да се "освободите" от нея, може да се свържете с нас относно нейното рециклиране.

Старите, тръбни (CRT) монитори съдържат олово в електронно-лъчевата тръба, поради което ги прави опасни за околната среда, ако не бъдат правилно третирани. За да бъдат рециклирани, са нужни специално оборудвани съоръжения за работа.

Заб. В момента не приемаме за рециклиране CRT монитори.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк