Изкупуване или рециклиране на лаптопи

Ако вашият лаптоп има все още стойност на пазара, може да ни го предложите за изкупуване при нас. Ние ще ви предложим цена, съобразена с неговата качествена стойност в момента на пазара.

Ако лаптопът ви е морално или физически остарял, счупен, дефектен или неработещ, е законосъобразно да бъде предаден за рециклиране, или да бъдат изкупени от него части, които имат стойност.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк