Услуги - изкупуване, рециклиране, дарение

„Квант сервиз” ООД предлага на своите клиенти да се „освободят” от „старата” компютърна или офис техника по някои от следните начини:

  • Изкупуване – Тази услуга предлагаме САМО, ако Вашата налична техника все още ИМА стойност на пазара. НЕ ИЗКУПУВАМЕ морално остаряла, неработеща, счупена, дефектна техника. Такава техника можем да приемем само за рециклиране без заплащане от наша страна.
  • Предаване за рециклиране - това се отнася за старо, негодно за употреба оборудване, което не можете да изхвърлите на неразрешени за това места. (попълва се Договор и Приемо-предавателен протокол). На този етап, НЕ приемаме тръбни (CRT) монитори.
  • Дарение на работеща техника (попълва се ДЕКЛАРАЦИЯ за добросъвестно предаване и придобиване на ИУЕЕО за повторна употреба)

Къде може да предадете своята техника?
В офиса на фирма „Квант сервиз” ООД. /За по-лесно намиране може да ползвате следното видео./

Има възможност за приемане на ИУЕЕО с наш транспорт, САМО ако е в големи количества.

Във всички по-големи градове на територията на страната имаме изградена партньорска мрежа. След обаждане на телефоните на „Квант сервиз” ООД, или запитване по e-mail: recycle@kvantservice.com, заедно ще съгласуваме как и къде техниката да бъде предадена за рециклиране.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк